Het onderzoek

Professionalisering van recruitment en selectie

Of het nou gaat om de bouw, de zorg, de techniek of de ICT, we merken dat werkgevers het steeds lastiger vinden om een passende match te vinden tussen kandidaat en vacature. Uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt zelfs dat bij meer dan twee derde van de werkgevers het aantrekken en behouden van goed personeel een probleem is. Om als organisatie succesvol te kunnen groeien is het binnenhalen van passend nieuw talent en ervaren professionals van cruciaal belang. Het is dus belangrijk om goede werknemers te hebben, niet alleen om hoge bedrijfskosten te voorkomen, maar ook voor de productiviteit, klanttevredenheid en het behalen van strategisch voordeel ten opzichte van de concurrentie. 

De waarde van een geschikte werknemer minus de waarde van een ongeschikte werknemer is ongeveer gelijk aan het salarisbedrag van de baan.

Em. Prof. Frank L. Schmidt, Organisatiepsycholoog

Omdat geschikte werknemers van essentieel belang zijn voor het succes van organisaties is het extra belangrijk dat de werving en selectie in een organisatie goed functioneren, zodat mensen met de juiste kwaliteiten worden aangetrokken en herkend. Daarvoor is het belangrijk om kennis te hebben over strategieën waarmee personeelsbeleid optimaal ingezet kan worden. In dit onderzoek bestudeert de Erasmus Universiteit Rotterdam daarom hoe organisaties de werving en selectie in kunnen richten om de juiste selectiebeslissingen te nemen. Met het oog op het professionaliseren van het recruitmentproces wordt gekeken welke innovaties echt succesvol zijn (of juist niet) bij het zoeken naar de juiste mensen voor de baan. Om dit doel te bereiken onderzoeken wij, door middel van twee experimentele studies, wat echt werkt om ervoor te zorgen dat het werving- en selectieproces effectief verloopt, waardoor de meest geschikte kandidaten worden geselecteerd.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en geleid door mw. JM Odijk en gecoördineerd door dr. AFM Hiemstra en prof.dr. MPh Born. 

Deelnemers

In dit onderzoek staan twee selectiefases centraal: de voorselectie- of CV-screeningsfase (Studie 1) en de sollicitatie-interviewfase (Studie 2). Voor de studies zoeken wij:

  1. Werknemers die met enige regelmaat betrokken zijn in de werving en selectie van nieuw personeel
  2. (Hbo/wo) afgestudeerde starters op de arbeidsmarkt.

Om deel te kunnen nemen aan dit onderzoek dient u tenminste 18 jaar te zijn.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Bij deelname blijft uw privacy is en blijft maximaal beschermd. Er wordt op geen enkele wijze vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens van of over u naar buiten gebracht. Meer informatie over hoe er bij dit onderzoek wordt omgegaan met persoonsgegevens vindt u hieronder: